Uudised ja teated

« Tagasi

Saue Gümnaasiumi golfiprojekt

Elasin pikalt arvamusega, et seni, kuni veel liikuvale pallile pihta saan, golfi ei mängi. Samas on minu jaoks golfis olnud alati see „midagi", mis  selle mängu ja sellega kaasneva kutsuvaks muudab.
 
 
Artikli autor Kristo Kokk enda sõnul „peaaegu õnnestumas". Foto: erakogu
 
Kuigi green-card sai tehtud juba aastaid tagasi, siis reaalse mängu juurde jõudsin koos abikaasaga alles eelmise aasta kevadel. Tänaseks käime kogu perega - Laura-Mia 10-aastane ja Hugo Villem 4-aastane -  nädalas 1-2 korda Niitväljal mängimas. See on meie ühine aeg!
 
Sauelt sõidab Niitväljale 15 minutit, mis on tõeliselt mugav ja mis maailmamastaabis tähendab elukeskkonda, kus oma golfiklubi on sisuliselt koduukse all. Golf kui hobi ei ole kallis, ainus, mida sinna kulub, on tõesti aeg, teisalt aga on ühine aeg oma pere või sõprade seltsis hindamatu.
 
Golf ei ole mitte pelgalt mäng, vaid aktiivse eluviisi, isikliku arengu, viisakusreeglite ja sotsiaalse suhtluskonna kogum. See ei eelda füüsilist tugevust või üleolekut, ei eelda mingit kehakuju ega liikumise kiirust ning sõltub ennekõike mängija enda tahtest ja meelekindlusest omandada löögi tehnilised algtõed.
 
Kui keegi oleks mulle abituriendina andnud nõu, et õpi mängima näiteks golfi või tennist, et tulevikus oleks kergem luua kasulikke ärisuhteid või leida uusi sõpru, oleksin täna olnud selle nõuande eest ääretult tänulik.
 
Kuressaare Ühisgümnaasiumis on võetud golfiõpe õppekavasse, selle läbivad kõik kooliskäivad lapsed. Sellest innustust saades tekkis mõte midagi sarnast ka Saue lastele ja vanematele pakkuda.
 
Oleme koos Niitvälja Golfiklubi võtmeisikutega, tegevjuhi Kristo Tohveri ja Head-Pro Paul Põhiga pannud kokku programmi, mis annaks esialgu õppekava väliselt 4.-5. ja 10.-11. klassi õpilastele võimaluse golfimänguga tutvust teha. Treeningud toimuksid kogu kooliaasta vältel, osaliselt Niitväljal ja osaliselt gümnaasiumi territooriumil. Treeningute alguseks oleme planeerinud 2017. aasta septembri. 
 
Treeningutes käsitletakse üheksat golfi põhiväärtust, milleks on ausus, aumehelikkus, sportlaslikkus, lugupidamine, enesekindlus, vastutus, sihikindlus, viisakus ja otsustavus.
 
Niitvälja Golf annab projekti raames noortele ka tasuta piiramatu mänguõiguse Niitvälja 5-rajalisel golfiväljakul (Par20) koos varustuse kasutusega.
 
Saue Gümnaasium saab koostöös Niitvälja Golfiga pakkuda oma õpilastele uutmoodi ja põnevaid kehalise kasvatuse tunde, tõstes kooli atraktiivsust ja prestiiži.
 
Lisaks sportlikule poolele on golfimängu puhul tähtis ka sotsiaalne külg. Golf seob läbi kvaliteetaja klassikaaslasi ja ühtlasi loob eelduse nende sotsiaalse võrgustiku kasvatamiseks ka väljaspool kooli. Lisaks eelmainitule looks Saue Gümnaasium pretsedendi terves Mandri-Eestis, mis annab lisaväärtust Sauele kui elukeskkonnale. 
 
Projekti ülesehitusest ja tehnilisest poolest kirjutame juba uue kooliaasta hakul. Praeguseks on koolil lastevanematele välja saadetud esmane info ja regisreerimine on juba alanud. Kui info on kellestki mööda läinud, võib alati minuga otse ühendust võtta e-posti aadressil kristo.kokk@alexela.ee. Mõned aktiivsemad lapsevanemad on juba seda teinud. Samuti on info postitatud Saue linna kodanik nimelisse Facebooki gruppi.
 
Seniks aga kutsun aktiivselt võtma osa tasuta Niitvälja Nike Golfikoolist, mis suvisel ajal Niitväljal aset leiab 
 
Ilusat ja aktiivset suve!
 
Kristo Kokk
Lapsevanem ja Saue Gümnaasiumi hoolekogu liige