Uudised ja teated

« Tagasi

Saue linn astub samme soodsama toasooja poole

Energiaettevõte Adven on koostöös Saue linnaga ja SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) toel rajamas Sauele uut puiduhakkel töötavat katlamaja. Tänaseks on katlamaja asukoht selge: valminud on detailplaneering, mille edukas menetlemine annab Saue elanikele võimaluse soodsamat toasooja nautida juba ülejärgmisel talvel.
 
Adven Eesti juhatuse esimehe Urmo Heinami sõnul on viimased aastad näidanud, et maagaasi hinna muutlikkuse ja kasvavate aktsiiside tõttu saab pikaajalisi plaane teha ainult kohalikku ja stabiilse hinnaga puiduhaket kasutades.
 
„Uuele puiduhakke katlamajale otsisime koostöös linnaga sobilikku kohta ligi viis aastat. Meie jaoks on oluline, et katlamaja ei häiriks liigselt elanike igapäevaelu ja asukoht võimaldaks selle rajada kuludega, mis looks Saue inimestele võimaluse saada oluline toasooja hinnavõit. Linnavalitsus oli meile konstruktiivseks partneriks, kellega koostöös tänase lahenduseni jõudsime," tunnustas Heinam linna hea koostöö eest. 
 
Saue linnapea Harry Pajundi sõnul on Kasesalu piirkonna valik Adven Eesti hakkepuidu katlamaja rajamiseks ilmekas näide omavalitsuse koostööst ettevõtjatega. „Tegemist on olukorraga, mis on kasulik kõigile osapooltele. Adven saab Saue linna kahe katlamaja kombineeritud töö ja stabiilse hinnaga puiduhakke kasutamisega alandada tootmiskulusid, mille tulemusena langeb kaugkütte sooja hind elanikele. Lisandväärtusena saab linn koostöös Sami AS-i ja Adven Eestiga Kasesalu tänava läbimurde, mida selle piirkonna ettevõtjad on aastaid oodanud," selgitas Pajundi. 
 
Heinam ütles, et Adveni eesmärgiks on taotleda uue puiduhakkel töötava katlamaja rajamiseks toetust KIK-i järgmises taotlusvoorus. „Järjekordne taotlusvoor avatakse kõigi eelduste kohaselt sel talvel. Kui kõik kulgeb positiivse stsenaariumi kohaselt, saab uus katlamaja esimese soojuse Saue elanikele toota juba 2019. aasta talvel," rääkis Heinam.
 
Täna toodavad Sauel soojust 2002. aastal paigaldatud gaasikatlad. Kuna gaasihinnad sõltuvad maailmaturu naftahindadest, mis on kõigi prognooside kohaselt liikumas vaid tõusvas joones, oli Sauel naftahindade tippaegadel soojuse hinnaks üle 76 €/MWh. Täna on Saue soojuse hinnaks 60 €/MWh. Ehitades puiduhakkel töötava katlamaja, toob see mitte ainult olulise hinnavõidu, vaid ka stabiilsema hinna. Arvutused näitavad, et stabiilse hinnaga puiduhakkel töötava katlamajaga on võimalik saavutada ligi 10% soodsam hind.
 
Uus katlamaja rajatakse planeeritud tööstuspiirkonda, Tule ja Kasesalu tänava vahel asuvale kinnistule. Katlamaja hakkab teenindama kogu linna kaugküttevõrku ja töötama puiduhakkel, võimaldades ka tükkturba kasutamist. Väga külmade talvepäevade ja plaaniliste hoolduste korral toodavad sooja ka alles jäävad gaasikatlad. Juba täna osaleb Adven koos linna ja teiste ettevõtetega tööstuspiirkonnas asuva Kasesalu tänava ehitamises.
 
Adven Eesti
 
 
Septembris 2017 avas Adven uue, 1,4 miljonit eurot maksnud puiduhakke katlamaja Laagris. Foto: Adven Eesti