Uudised ja teated

« Tagasi

Saue linn seob toetused ja soodustused elukoha registreerimise kuupäevaga

 
 
Saue Linnavolikogu muutis novembri istungil kohalike toetuste ning õpilaste, üliõpilaste ja paljulapseliste vanemate sõidusoodustuste määramise tingimusi. Muutuvad sünnitoetuse, koduse mudilase toetuse, koolitoetuse maksmise ning õpilaste, üliõpilaste ja paljulapseliste vanemate sõidusoodustuste, noorte sporditegevuse toetamise ja koolieelses lasteasutuses vanemate poolt kaetava osa soodustuse tingimused.
 
Nende, sissetulekust mittesõltuvate toetuste ja soodustuste saamise alus alates aastast 2016 on taotleja registreeritud elukoht Saue linnas eelneva aasta 31. detsembril.
 
Rahvastikuregistri seadus kohustab inimest hoolitsema elukoha aadressi õigsuse eest ja esitama uude elukohta elama asumisest alates 30 päeva jooksul elukohateate, et kanda uus aadress rahvastikuregistrisse.
 
Saue abilinnapea Jan Trei sõnul, on elukoha registreerimine on vajalik selleks, et omavalitsus, siinkohal Saue linn, saaks osutada teenuseid oma territooriumil elavatele inimestele. „Me saame paremini planeerida arengut, vahetada teavet ja teha koostööd ning täita linnakassat läbi maksude, et teenuseid osutada, soodustusi ja toetusi anda," ütles Trei.
 
Saue Linnavolikogu esimees Valdis Toomast leiab, et teisalt on vastutustundlik olla ametlikult sisse kirjutatud sinna, kus inimene tegelikult elab ja teenuseid tarbib.
 
„Kõikide kohalike teenuste rahastamine eeldab maksude laekumist elanikelt. Üksikisiku tulumaks moodustab ligikaudu 70% Saue linna eelarvest," hindab Toomast linnaelanike panust eelarvesse.
 
2016. aasta eelarve projektis, mis on volikogus menetluses, on Saue linna 2016. aasta põhitegevuse tuludeks prognoositud 7 967 171 miljonit eurot, sealhulgas tulumaks 5 300 124 miljonit eurot.
 
Saue linnas tegelikult elavad ja teenuseid tarbivad - olgu selleks kas või lumevabad ning valgustatud teed ja tänavad -, kuid end siia mitteregistreerinud inimesed jätavad linna ilma maksutulust, mille eest saaks remontida tänavaid, ujulat, lasteaeda ja koolimaja, rajada uusi kergliiklusteid, luua juurde vaba aja veetmise ja sportimise võimalusi ning teha muudki linnaelanikule kasulikku ja vajalikku.
 
2016. aastal laekuvate maksete aluseks on elanikeregistri andmed seisuga 31. detsember 2015.
 
Kõikide inimeste palgatulult, kes on aasta viimase päeva seisuga ametlikult Saue linna elanikud, laekub järgmise aasta jooksul osa tulumaksust linna eelarvesse.
 
Aastasisesed sisse- või väljakirjutamised maksude laekumist ei mõjuta, mistõttu ongi edaspidi rahalised toetused või soodustused seotud ametliku elanikustaatusega 31. detsembril.
 
Plaanitud sotsiaaltoetuste määrad Saue linnas 2016. aastal 
Sünnitoetuse esimene osa 130 eurot, sünnitoetuse teine osa 130 eurot, koduse mudilase toetus 65 eurot kuus, koolitoetus 70 eurot, vanadus- ja töövõimetuspensionäride ja puuetega laste sünnipäevatoetus 20 eurot, vanadus- ja töövõimetuspensionäride ja puuetega laste jõulutoetus 20 eurot, hooldajatoetus raske puudega isiku hooldajale 27 eurot kuus, hooldajatoetus sügava puudega isiku hooldajale 40 eurot kuus, matusetoetus 200 eurot, noorte sporditegevuse toetus ühe noore kohta 10 eurot kuus. Soodussõidu eest tasub linn bussiettevõttele iga üksikpileti kohta koos käibemaksuga alljärgnevalt: 
seeniorkaardiga sooritatud sõidu eest 1,60 eurot; 
juuniorkardiga sooritatud sõidu eest 1,60 eurot; 
sooduskaardiga sooritatud sõidu eest 0,50 eurot.