Uudised ja teated

« Tagasi

Saue Linnavolikogu VII koosseisu 47. istung toimus 21. juunil 2017

Saue Linnavolikogu VII koosseisu 47. istung toimus 21. juunil 2017 algusega kell 16.00 Saue Linnavalitsuses, Tule 7

PÄEVAKORRAS:

1. Ühinemise teel moodustuva Saue valla  volikogu valimisteks valimiskomisjoni  liikmete nimetamine
/ühehäälselt otsustati vastu võtta otsus nr 179/

2. Saue Linnavolikogu 25.05.2016 otsuse nr 139  „Saue Linnavolikogu Kantselei moodustamine" muutmine
/ühehäälselt otsustati vastu võtta otsus nr 180/

3. Saue linna 2017. aasta lisaeelarve 
/ühehäälselt otsustati vastu võtta määrus nr 68/

4. Saue linna 2016. aasta majandusaasta aruanne 
/13 poolthäält (2 erapooletut) otsustati vastu võtta otsus nr 181/

5. Saue Linnavolikogu 21.05.2015 määruse nr 28 „Saue linna kaevetööde eeskiri"  muutmine
/ühehäälselt otsustati vastu võtta määrus nr 69/

6. Saue Linnavolikogu Revisjonikomisjoni koosseisu muutmine
/14 poolthäält (1 erapooletu) otsustati vastu võtta otsus nr 182/

7. Vana-Keila mnt 4 ja Vana-Keila  mnt 4c kinnistutele linna kasuks  isikliku kasutusõiguse seadmine
/ühehäälselt otsustati vastu võtta otsus nr 183/

8. Kakao tänav T1 kinnistu linnale võõrandamine
/ühehäälselt otsustati vastu võtta otsus nr 184/

9. Kasesalu tn 1 otsustuskorras hoonestusõiguse seadmine
/ühehäälselt otsustati vastu võtta otsus nr 185/

Info:
1. Seltsing Valimisliit MEIE avaldus
2. HOL´i suvepäevad 10-11 august 2017
3.
 Läti lähetus 19-21. mai 2017
4. Prantsusmaa lähetus 26-29. mai 2017
5. Luterliku kiriku eskiisi tutvustus


Kõik volikogu määrused ja otsused avalikustatakse 7 päeva jooksul veebilehel ja linnakantseleis.

Marlys Pajula 
volikogu assistent