Välisõhk

 

Välisõhku puudutavaid teemasid reguleerib atmosfääriõhu kaitse seadus.

Välisõhu kvaliteedi, saasteainete, lõhna jne üle teostab järelevalvet Keskkonnainspektsioon.

Eelimetatud probleemide puhul  ning  lisaks:

  • keskkonnareostuse  või reostusohu kahtluse;
  • ebaseadusliku metsaraie;
  • jäätmete ebaseaduslik ladestamise;
  • massiliselt esinevate surnud loomade või lindude;
  • loomade julma kohtlemise;
  • maanteedel liikluses hukkunud suurulukite;
  • ja muude keskkonnaalaste õigusrikkumiste puhul

helistage numbril 1313.

 

Müra

Välisõhus leviva müra üle teostab järelevalvet Terviseamet. Müra kaebuste puhul pöörduge Terviseametisse telefonil 694 3500  või e-posti aadressil kesk@terviseamet.ee.