Hanked

 

Informatsiooni Saue Linnavalitsuse poolt välja kuulutatud ja läbi viidud riigihangete kohta saate elektroonsest riiklikust riigihangete registrist aadressil https://riigihanked.riik.ee/ valides "Register", "Hanke otsing" ja rubriik "Hankija" kirjutada sõnad "Saue Linnavalitsus".

2017. aasta hankeplaan

2016. aasta hankeplaan

2015. aasta hankeplaan

2014. aasta hankeplaani muutmine (12. november)

Laenu refinatseerimine ja 2014. aasta hankeplaani muutmine (25. märts)

2014. aasta hankeplaan

Pealkiri
05.12.2017 Saue linna tänavate ja jalgteede talihooldus
31.03.2017 Saue linna Kasesalu tänava osalise ehituse ja Tule põik tänava osalise rekonstrueerimise omanikujärelevalve teenus
07.10.2016 Saue linna bussiootekohtade rajamine
22.09.2016 Saue Linnavalitsus ootab hinnapakkumisi ehitustööde omanikujärelevalve teenusele
12.09.2016 Puulehtede kogumise, veo ja taaskasutusse suunamise hange
23.05.2016 Tule põik tänava teetöödekirjelduse koostamine.
16.05.2016 Tule tn 7 hoone küttesüsteemi renoveerimistööd
13.05.2016 Tule tn 7 automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi paigaldus
28.04.2016 Tule põik tänava teetöödekirjelduse koostamine
28.04. 2016 Tule põik tänava valgustuse projekteerimine
15.04.2016 Kevadine auguremondi järgne markeerimine värviga
13.04.2016 Pärnasalu põik tänava asfaltkatete uuendamine ja imbkaevu ehitus
17.02.2016 Suvelillede istutuse ja peenarde hooldustööd
10.02.2016 Saue linna Tõkke tänav T1 renoveerimise ja Tõkke tänav 1 autoparkla ehitustööde omanikujärelevalve teenused
17.11.2015 Saue linnaelanike rahulolu küsitlus
6.10.2015 Saue Vana-Keila maantee kiirustõkete (künniste) ehitus 2015
2.09.2015 Puulehtede kogumine, vedu ja taaskasutusse suunamine
26.08.2015 Multifunktsionaalse võrguprinteri kasutusrent koos täishooldusteenuse osutamisega
21.08.2015 Saue raudteejaama, Välja teed ning Tallinna ringteed ühendava kergliiklustee ehitustööde omanikujärelevalve teenused
21.07.2015 Saue Linnavalitsuse taotluse koostamine meetmesse “Raudteeliikluse arendamine ja erinevate liikumisviiside ühendamine”