Kaevetööde eeskiri reguleerib kaevetööde projekteerimist, korraldamist ja tegemist  Saue linna haldusterritooriumil ja on kohustuslik täitmiseks kõigile Saue linna haldusterritooriumil viibivatele isikutele.