Maamaks

 

Saue Linnavolikogu kehtestas 25. oktoobril 2012 määrusega nr 52 "Maamaksumäära kehtestamine" Saue linna haldusterritooriumil ühtseks maksumääraks 2,5 % maa maksustamishinnast aastas, välja arvatud põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa (maatulundusmaa) maamaksumäär, mis on 2,0 % maa maksustamishinnast aastas.

Kodualune maa on maamaksuvaba kogu Eestis alates 1. jaanuarist 2013. Tiheasustuses, nagu Saue linn, on maamaksuvaba 1500 ruutmeetrit. 
 
Rahandusministeeriumi koduleheküljel on üleval korduma kippuvad küsimused ja vastused kodualuse maa maamaksusoodustuse rakendamise kohta.
 

Maamaksust Maksu ja Tolliameti leheküljel

 

Maamaksu võlgnevuse kontrollimine

Maksuvõlglaste otsing

(tuleb sisestaga isikukood)

Personaalse viitenumbri otsing

Igal maksukohustuslasel on kõigi maksude, maksete ning muude maksuseadusest tulenevate rahaliste kohustuste (intress, sunniraha, trahvid jne) tasumiseks personaalne viitenumber (tuleb sisestada isikukood).

 

Riiklik Teeregister