Hooldusfirmade operatiivnumbrid


Korraldatud jäätmevedu - AS Ragn-Sells Suur-Sõjamäe 50, 11415 Tallinn, info@ragnsells.ee, infotelefon 15155

Üldkasutatavate territooriumite koristus, niitmine ja linna kõnniteede ja tänavate harjamine, lume- ja libedusetõrje - Saumer OÜ, Pärnasalu tn 31, 76505 Saue, telefon 6596520, 5059509, info@saumer.ee

Hulkuvate loomade püüdmine ja hoidmine - MTÜ Loomade Hoiupaik Viljandi mnt 24D, 11217 Tallinn, teated hulkuvatest loomadest tel 6314747 (24h), info@loomadehoiupaik.ee

Tänavavalgustuse hooldus ja rikked - Pro System OÜ, tel 5666 2999. kalev@saue.ee

Metsloom linnas
Helistage hädaabinumbril 112, kui:
 
  • metsloom on haiglase välimuse või kahtlase käitumisega ( püüab inimesele läheneda);
  • metsloom on sattunud abitusse olukorda või on vigastatud;
  • suurem metsloom ( põder, metskits, metssiga. ilves või hunt) hulgub linnas.
Viimasel juhul tuleks kindlasti teatada, et ennetada võimalikke vigastusi või õnnetusi.
 
Vigastatud või hukkunud suurulukite puhul tuleks helistada  Saue Jahiseltsile telefonil 51982927  või Keskkonnainspektsiooni telefonil 1313.
 
Vigastatud lindudest teatage telefonil 5045891 või 1313.