Jäätmemajandus

 

Jäätmed

Inimtegevuse tulemusel üha suuremates kogustes tekkivad jäätmed avaldavad survet keskkonnale. Sellest tulenevalt tuleb eelkõige vältida jäätmete tekkimist ning lähtuda ka jäätmehierarhia järgnevatest toimingutest: korduskasutus, ringlussevõtt, muu taaskasutamine, nagu energiakasutus ja kõrvaldamine.

Meie eesmärk on jäätmehooldussüsteemi pidev täiustamine ja jäätmehooldussüsteemi eesmärk on inimese tervisele ohutu elukeskkonna seisundi parandamine.

Jäätmehoolduse korraldamise aluseks on vastavad seadused, nende põhjal antud määrused ja kohalikud eeskirjad. Kohalikul tasandil reguleerib jäätmekäitlust linna jäätmehoolduseeskiri ja jäätmekava.

Jäätmekava 2015 - 2020 vastuvõtmine

Jäätmete sorteerimisjuhendid

Tallinn ja Saue allkirjastasid 19. juunil 2014 koostöölepingu, mis võimaldab Saue linna elanikel kasutada Tallinnas Raba tn 40 asuva jäätmejaama teenuseid.

Pääsküla jäätmejaama hinnakiri ja vastuvõtutingimused

Üks tooja saab korraga tasuta ära anda

 • kuni 0,6 m3 (kuus sajaliitrist kotitäit) biolagunevaid aia- ja haljastusjäätmeid;
 • kuni 0,6 m3 (kuus sajaliitrist kotitäit) rõivaid;
 • töötlemata puitu (mis on naturaalne ja ei ole töödeldud erinevate värvide, õlide, lakkidega);
 • vanametalli;
 • papp- ja kartongpakendeid ning vanapaberit;
 • pakendi- ja plastijäätmeid (sh PP, PVC, PE, PS ja vahtplast);
 • kompaktseid elektri-ja elektroonikaseadmeid;
 • ühelt toojalt korraga kuni 8 velgedeta sõiduauto rehvi;
 • sorteeritud ehitus- ja lammutusjäätmeid (sh betoon, tellised, plaadid ja keraamikatooted, kipsi- ja isolatsioonimaterjalid);
 • lehtklaasi;
 • kasutuskõlblikku mööblit (sh pehme mööbel);
 • ohtlikke jäätmeid.

Vastavalt jäätmejaama operaatori kehtestatud hinnakirjale saab ära anda

 • sortimata ehitusjäätmeid;
 • suurjäätmeid, sh kasutuskõlbmatut vana mööblit;
 • rõivaid (kogus, mis ületab 0,6 m3);
 • eterniiti;
 • biolagunevaid aia- ja haljastusjäätmeid (kogus, mis ületab 0,6 m3):
 • muid kasutuskõlbmatuid sortimata jäätmeid.

Jäätmejaam on avatud

 • esmaspäeval ja reedel kell 14.00 – 19.00
 • kolmapäeval 8.00 – 13.00
 • laupäeval ja pühapäeval kell 10.00 – 15.00

Pääsküla jäätmejaama opereerib AS Ragn-Sells.

Lisainfo: www.ragnsells.ee või telefonil 15155.