Lapsehoiuteenuse ja koolieelse eralasteasutuse toetus

 

Saue Linnavolikogu võttis 17.12.2014 vastu määruse nr 20 „Eralapsehoiu ja eralasteaia toetamise kord".

Eralasteasutuse toetuse saamise õigus on lapsevanemal, kelle laps on vanuses 1,5-7 eluaastat ja kelle elukoht koos vähemalt ühe lapsevanemaga on Eesti rahvastikuregistri andmetel Saue linnas ja kelle laps käib eralastehoius või eralasteaias.
 
Toetust ei maksta lapse eest, kellele on kuni 30. september pakutud kohta Saue linna munitsipaallasteasutuses.
 
Toetust makstakse taotleja avalduse rahuldamise korral ja eralasteasutusega sõlmitud finantseerimislepingu alusel alates lapse teenusele asumise kuupäevast.
 
Määruse alusel on toetuste määrad ja lapsevanema omaosalus seotud kohal käidud päevade arvuga nädalas.
 
Toetuse suurused jagunevad
  • Lapse eest, kes osaleb eralasteasutuses 5 päeval nädalas ja kelle lapsevanema omaosalus on 20 protsenti Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast (86 eurot), on toetuse suurus kuni 275 eurot kuus või volikogu määratud summa eelarves. 
  • Lapse eest, kes osaleb eralasteasutuses 4 päeval nädalas ja kelle lapsevanema omaosalus on kuni 20 protsenti Vabariigi Valitsuse kehtestatud palga alammäärast (86 eurot), on toetuse suurus kuni 240 eurot kuus või volikogu määratud summa eelarves. 
  • Lapse eest, kes osaleb eralasteasutuses 3 päeval nädalas ja kelle lapsevanema omaosalus on vähemalt 35 eurot kuus või enam, kuid mitte rohkem kui 60 eurot kuus, on toetuse suurus kuni 222 eurot kuus või volikogu määratud summa eelarves.
  • Lapse eest, kes osaleb eralasteasutuses 1 või 2 päeval nädalas ja kelle lapsevanema omaosalus on vähemalt 20 eurot kuus või enam, kuid mitte rohkem kui 50 eurot kuus, on toetuse suurus kuni 100 eurot kuus või volikogu määratud summa eelarves.
 
Erandjuhtudel (lapsele on määratud keskmine, raske või sügav puue ja /
või on põhjendatud vastunäidustused käia Saue lasteaias jne) makstakse toetust Saue Linnavalitsuse korraldusega
 
Küsimuste korral palume pöörduda Heli Joon, 679 0174, heli.joon@saue.ee või Anneli Ritsing, 679 0196, anneli.ritsing@saue.ee
 

SAUE LINNAS OSUTAVAD LAPSEHOIUTEENUST

TRIIBU & LIINE PÄEVAHOID

PÕNNI MÄNGUMAA

NAERUPALLI PÄEVAHOID

LUSTILA

KALLI-KALLI LASTEHOID OÜ

TARK LAPS OÜ, Kivipõllu 16, Saue linn 76506, Harjumaa, tel 5198 1192, Kai Kõrvas.