Pandipakendid

 

Pandipakendid on tagatisraha märgistusega metallist joogipurgid ning klaas- ja plastpudelid. Eesti Pandipakendi süsteemi kuuluv joogipakend on tagastatav igal pool, kus müüakse jooke, või müügikoha vahetus läheduses olevas vastuvõtupunktis, millele müüja on kohustatud viitama. Pandipakendit saab tagastada suurematesse kaubanduskeskustesse või nende vahetusse lähedusse paigaldatud taaraautomaatidesse või taarapunktidesse.