Toetuste määrad Saue linnas

 

  • Sünnitoetuse esimene osa 130 eurot
  • Sünnitoetuse teine osa 130 eurot
  • Koduse mudilase toetus 65 eurot kuus
  • Koolitoetus 70 eurot
  • Vanadus- ja töövõimetuspensionäride ja puuetega laste sünnipäevatoetus 20 eurot
  • Vanadus- ja töövõimetuspensionäride ja puuetega laste jõulutoetus 20 eurot
  • Hooldajatoetus raske puudega isiku hooldajale 27 eurot kuus
  • Hooldajatoetus sügava puudega isiku hooldajale 40 eurot kuus
  • Matusetoetus 200 eurot
  • Eralapsehoiu ja eralasteaia toetus

Sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord