Õpilasvahetuse ning üliõpilaste välisõppe stipendiumite taotlemise kord

 

Õpilasvahetuse stipendium on mõeldud Saue linna elanikeregistrisse kantud 15-18-aastastele õpilastele ning üliõpilaste välisõppe stipendium 18-25-aastastele statsionaarses õppes õppivatele üliõpilastele.
 
Stipendiumi taotlejad peavad olema olnud Saue elanikeregistris vähemalt 12 kuud taotluse sisseandmises päevast. Stipendiumi saab taotleda vaid üks kord. 
 
Stipendiumi maksimaalne suurus on m  958,67 eurot.
 
Stipendiumi taotlemiseks tuleb avaldus esitada hiljemalt iga aasta 15. maiks.