Täiendav sotsiaaltoetus

 

Riikliku toimetulekutoetuse või kohalike sotsiaaltoetuste rahaliste vahendite piisavuse korral linnaeelarves võib käesolevas korras nimetatud tingimustel ja korras määrata ning maksta Saue linna registris olevatele isikutele täiendavat sotsiaaltoetust.