Uudised ja teated

Ühinemise rahvaküsitlus 29. veebruar- 6. märts

 

 

ELANIKE ARVAMUSE VÄLJASELGITAMISE KORD

 
Kernu valla, Nissi valla, Saue linna ja Saue valla ühinemise rahvaküsitlus toimub 29. veebruar - 6. märts 2016. Sinu arvamus on oluline! Tule ja anna teada, kas toetad ühinemist või mitte ning missugust nimevarianti eelistad!
 
Elanike arvamus selgitatakse välja küsitluse korraldamisega küsitluspunktides ja elektrooniliselt.
 
Küsitlusest on õigus osa võtta igal vähemalt 16-aastasel isikul, kelle elukohaks on rahvastikuregistris 1. jaanuari 2016 seisuga märgitud Saue linn.
 
Küsitlus koosneb kahest hääletusest
Esimese eesmärk on välja selgitada, kas hääletaja toetab ühinemist või mitte. Teine näitab, milline on hääletaja eelistus moodustatava omavalitsuse nime osas.
 
Elektrooniline küsitlus
Elektrooniline küsitlus on ligipääsetav Saue linna koduleheküljelt aadressil www.saue.ee. See algab 29. veebruaril kell 9 ja lõpeb 4. märtsil kell 20. Elektroonilises küsitluses osalemiseks on vaja ennast identifitseerida ID-kaardi või mobiil ID-ga. Seeläbi kontrollitakse rahvastikuregistri kaudu, kas hääletajal on arvamuse avaldamise õigus.
 
Elektrooniliselt antud häält saab kuni e-hääletuse lõpuni 4. märtsil internetis ka ümber muuta. Juhul kui arvamuse avaldaja on andnud e-hääle, aga ka küsitluspunktis eelhääletamas käinud, arvestatakse küsitluspunktis antud hääl ja e-hääl tühistatakse. Elektrooniliselt hääletanu vōi eelhääletanu antud häält 6. märtsil muuta ei saa!
 
E-hääletamise läbiviimiseks kasutatakse AS-i Andmevara välja arendatud internetikeskkonda VOLIS.
 
Hääletamine küsitluspunktides
Sedelitega küsitlus toimub eelhääletusena 29. veebruaril ja 1. märtsil kell 12-19 Saue Päevakeskuses ja 6. märtsil kell 10-20 Saue Gümnaasiumis.
 
Sedeliga hääletamine toimub sarnaselt harjumuspärasele valimisprotseduurile. Kehtiva isikut tõendava dokumendi esitamisel kontrollivad moodustatud komisjoni liikmed, kas hääletaja on valimisnimekirja kantud ja väljastavad kaks hääletussedelit.
 
Esimesel peab hääletuses osaleja avaldama arvamust, kas toetab ühinemist või mitte ehk tegema ristikese ühte kastikesse - kas TOETAN või EI TOETA kastikesse.
 
Teisel sedelil kinnitama kumba nimevarianti ta pooldab uuele ühendvallale, juhul kui ühinemine teoks saab.
 
Hääletuses osaleja täidab sedeli privaatselt valimiskabiinis ja sisestab selle pitseeritult valimiskasti.
 
Kui küsitlus 6. märtsi õhtul lõpeb, avab komisjon hääletuskastid, loeb sedelid üle ja fikseerib tulemused.
 
Pärast rahvaküsitlust
Kui sedelihääletus on läbi ja tulemused kokku loetud, liidab komisjon neile e-hääletuse tulemused ja koostab küsitlustulemuste protokollid. Tõenäoliselt selguvad esialgsed küsitlustulemused 7. märtsiks.
 
Seejärel peab iga läbirääkiva omavalitsuse volikogu küsitlustulemused kinnitama: milline oli osalemisaktiivsus, kuidas jagunesid poolt- ja vastuhääled, kumma nime kasuks arvamus langes.
 
PEA MEELES
Hääletamine küsitluspunktides
29. veebruaril ja 1. märtsil 2016 kell 12.00-19.00 Saue Päevakeskuses (Kütise 4, Saue linn)
6. märtsil 2016 kell 10.00-20.00 Saue Gümnaasiumis (Nurmesalu 9, Saue linn).
 
Elektrooniline hääletus
Elektrooniline küsitlus on ligipääsetav Saue linna koduleheküljelt aadressil www.saue.ee alates 29. veebruaril kell 9 kuni 4. märtsil kell 20.
 
Ühinemise rahvaküsitluse korraldamise komisjon
Esimees: Tuuli Urgard, tel 5351 6356
Liikmed: Haiko Käärik, Diana Kooskora, Margit Ots, Anneli Ritsing, Monika Liiv, Sirje Peedu, Siivi Holmberg ja Vello Toomik ning asendusliikmed Krista Terno ja Evelin Povel-Puusepp. Aseesimehe valib komisjon liikmete hulgast.
 
Tuuli Urgard
Rahvaküsitluse korraldamise komisjoni esimees