Uudised ja teated

Puulehtede kogumise, veo ja taaskasutusse suunamise hange

Hanke korraldaja: Saue Linnavarahaldus, reg nr 75037943, Nurmesalu 9, 76506 Saue linn.
 
Kontakt: Henn Vaher, Saue Linnavarahalduse haldusjuht, telefon 659 5611; Kalev Israel, Saue Linnavarahalduse juhataja, telefon 679 0185.
 
Saue Linnavarahaldus kutsub Teid esitama pakkumust hankele „Puulehtede kogumine, vedu ja taaskasutusse suunamine".
 
Osutatava töö kirjeldus ja tingimused
Eesmärk on Saue linna elanike poolt kuni 150 l kilekottidesse kogutud ja kinnistu tänava äärsele haljasalale paigutatud lehekottide kokkukorjamine, transport ja nende üleandmine vastavat jäätmeluba omavale jäätmekäitlusettevõttele. Tööde teostamise orienteeruv aeg on 26. oktoober kuni 1. detsember 2016 (vastavalt ilmastikuoludele). Hankija peab omama vastava teenuse osutamiseks jäätmeluba, mis lisatakse hinnapakkumise juurde. Pakkumuses tuleb ära näidata koht, kuhu jäätmed taaskasutusse suunatakse. Teostatud tööde üleandmisel lisatakse  aktile  kaalumise väljavõte.
 
Kottide asukoha aadressid esitab hankijale hanke korraldaja. Hankija võtab endale õiguse muuta, sõltuvalt ilmastikutingimustest tööde algus- ja lõpptähtaegu.
 
Hinnapakkumine peab sisaldama
  • Puulehe kottide kokkukorjamisele, transpordile ja taaskasutamiseks üleandmisele tehtavad kulutused ühe tonni kohta kokku (eurot/tonni kohta). Hinnapakkumine esitada ühe summana (ilma km-ta ja km-ga).
Pakkumuse esitamise viimane päev on 23. september 2016 kell 10.00. Pakkumine esitatakse elektronkirjana aadressile linnavarahaldus@saue.ee.