Uudised ja teated

Puulehtede äraveo tähtaeg pikeneb

Kuna sellel aastal lehed ei taha kuidagi puude otsast alla tulla, nihutab Saue Linnavarahaldus lehtede vedamise aega edasi.
 
Lehekottide vedu neilt Saue linna elanikelt, kes end veoks kirja panid ja kelle juurest pole veel kotte ära veetud, algab uuesti 13. novembril.
 
Kotid tuleb paigutada selleks kuupäevaks tänavaäärsele haljasalale nii, et need ei segaks liiklust.
 
Puulehed paigutage tugevatesse, kuni 150-liitristesse kilekottidesse sellises koguses, mis välistab kottide rebenemise.
 
Saue Linnavarahaldus ei vastuta, kui keegi pahatahtlik tänavaäärsele alale paigutatud kotid lõhub. Koti rebenemisel koristab maha pudenenud lehejäätmed kinnistu omanik.
 
Puulehtede kilekottidesse ei käi olmeprügi.
 
Lehevedu kestab kuni 27. novembrini. Igalt aadressilt viiakse lehekotid ära üks kord.
 
Info ja küsimused marju.norvik@saue.ee, telefon 679 0213.
 
Saue Linnavarahaldus