Uudised ja teated

« Tagasi

Kanama-Valingu lõigu ja Topi-Saue ühendustee projekti tutvustav koosolek

E265 Tallinna ringtee Kanama-Valingu lõigu km 30,1-34,5 projekti tutvustav koosolek toimub neljapäeval, 28. septembril 2017 algusega kell 18.00 Saue Gümnaasiumi kontserdisaalis Nurmesalu tn 9 .
 
Maanteeameti tellimisel koostatava projektiga lahendatakse Tallinna ringtee rekonstrueerimine eraldusribaga 2+2 sõidurajaga maanteeks Kanama liiklussõlmest kuni Välja tee ristmikuni.
 
Projekti koosseisus lahendatakse
  • Uue Valingu viadukti ehitamine üle Keila-Tallinn raudtee.
  • Eritasandiliste liiklussõlmede ehitus praeguse foorristmiku (km 30,8) ja Tõkke tn / Mäe tee ristmiku (km 32,4) asemel.
  • Kergliiklusteede ehitus Vana-Keila maanteest kuni Välja teeni.
  • Jalgtee tunnelite ehitus mõlemasse liiklussõlme ning neid läbivate jalgteede ühendamine kergliiklusteede ja bussipeatustega.
  • Topi-Saue ühendustee ehitus kuni Kuuseheki tänavani. Uus Tallinna-suunaline ühendustee vähendab liikluskoormust Tallinna ringtee ning Vana-Keila mnt ja Tõkke tn liiklussõlmedes.

Projekti asendiplaani joonised