Uudised ja teated

« Tagasi

Koolitoetuse taotluse esitamine lõpeb 30. oktoobril

Koolitoetus on ühekordne toetus esimesse klassi astuva lapse toetamiseks, selle suurus on 70 eurot. 
 
2017. aastal makstakse koolitoetust lapsevanemale tingimusel, et laps ja lapse mõlemad vanemad on Saue linna elanikud lapse esmakordsel kooli minemise hetkel, s.o 1. septembril 2017, ja nad on olnud Saue linna elanikud seisuga 31. detsember 2016.
 
Üksikvanemal on õigus saada toetust kogu toetusmäära ulatuses.
 
Kui 31. detsembril 2016 oli või kui 1. septembril 2017 on Saue linna elanik ainult üks lapse vanematest, määratakse koolitoetust pool toetusmäärast, s.o 35 eurot. 
 
Taotlused koolitoetuse saamiseks tuleb linnavalitsusele esitada hiljemalt 30. oktoobriks 2017. Taotluse blankett on kättesaadav elektroonselt Saue linna kodulehel www.saue.ee või paberkandjal Saue Linnavalitsuse infoletis. 
 
Digitaalselt allkirjastatud taotlused saatke aadressil saue@saue.ee.
 
Koolitoetus makstakse taotlejale hiljemalt 30. novembriks 2017. 
 
Info telefonil 679 0174 või e-posti aadressil heli.joon@saue.ee.
 
Heli Joon
Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna juht