Uudised ja teated

« Tagasi

Saue Gümnaasiumi uus direktor on Robert Lippin

Saue Gümnaasiumi direktorina asub uuest õppeaastast tööle Robert Lippin (pildil).
 
 
Robert on omandanud Tartu Ülikoolis magistrikraadi õigusteaduses, Eesti hariduskorraldusega on ta tihedalt olnud seotud üle 16 aasta. Viimased viis aastat on Robert töötanud Sihtasutuse Innove juhatuse liikmena ning eelnevalt juhtinud Riiklikku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskust. Varasemalt on ta töötanud ka haridus- ja teadusministeeriumis.
 
Saue linn korraldas suvel konkursi Saue Gümnaasiumisse uue direktori leidmiseks koostöös CV Keskusega, kui senine kauaaegne koolijuht Jaan Palumets linnavalitsusele lahkumisavalduse esitas.
 
CV Keskus viis läbi konkursi esimese vooru ja valis sooviavalduste seast välja kolm võimalikku kandidaati, kes kõige paremini vastasid seatud nõudmistele.
 
Konkursikomisjon, kuhu kuulusid Harry Pajundi, Andres Kaarmann, Valdis Toomast, Margit Ots ja Argo Ladva, viis kõikide kandidaatidega läbi intervjuu ning ühiselt kohtuti ka Saue Gümnaasiumi õpetajate esindajatega.
 
Pärast arutelu ja läbirääkimisi teiste kandidaatidega tegi komisjon ettepaneku Robert Lippinile asuda Saue Gümnaasiumi direktoriks.
 
Komisjon hindas kõrgelt Roberti pikaajalist ja edukat kogemust suurte asutuste ning keeruliste protsesside juhtimisel. Tema eestvedamisel on edukalt lõpuni viidud Innove ning Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse ühendamine, Tallinna Euroopa Kooli asutamine ning Rajaleidja võrgustiku käivitamine. 
 
Vastavalt kokkuleppele asub Robert Lippin Saue Gümnaasiumis tööle 1. oktoobrist, septembris täidab direktori ülesandeid abilinnapea Andres Kaarmann.