Uudised ja teated

« Tagasi

Saue Linnavolikogu VII koosseisu 48. istung toimus 24. augustil 2017

Saue Linnavolikogu VII koosseisu 48. istung toimus 24. augustil 2017 algusega kell 17.00 Saue Linnavalitsuses, Tule 7

PÄEVAKORRAS:

1. Saue Huvikeskuse põhimääruse muutmine
/ühehäälselt otsustati vastu võtta määrus nr 70/

2. Saue linnas sõidusoodustuste ning  sõidukulude katmise ajutine kord
/10 poolthäält (4 vastuhäält, 2 erapooletut, 1 ei hääletanud) otsustati vastu võtta määrus nr 71/

3. Saue Linnavalitsuse teenistujate sotsiaalsed garantiid seoses haldusterritoriaalse  korralduse muutumisega
/11 poolthäält (5 erapooletut, 1 ei hääletanud) otsustati vastu võtta otsus nr 186/

4. Maavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete delegeerimine Harjumaa Omavalitsuste Liidule
/16 poolthäält (1 erapooletu) otsustati vastu võtta otsus nr 187/

5. Saue linna 2017. aasta II lisaeelarve /I lugemine/
/16 poolthäält (1 erapooletu) otsustati eelnõu suunata arutamiseks eelarve- ja majanduskomisjoni/

Info:

1. Revisjonikomisjoni 2017. aasta I poolaasta aruanne
2. Ülevaade uue Saue valla sotsiaalbloki määrustest
3. Saue Gümnaasiumi uus direktorKõik volikogu määrused ja otsused avalikustatakse 7 päeva jooksul veebilehel ja linnakantseleis.

Marlys Pajula 
volikogu kantselei juhataja