Uudised ja teated

« Tagasi

Saue Vallavolikogu 8. novembri istungi päevakord

Saue Vallavolikogu I koosseisu 3. istung toimub 8. novembril 2017 algusega kell 16.00  Saue Gümnaasiumi (Saue vald, Saue linn, Nurmesalu tn 9) IV korruse auditooriumis.
 
PÄEVAKORD
 1. Saue vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine 
 2. Saue vallavalitsuse koosseisu kinnitamine 
 3. Palgalise valitsusliikme ametisse nimetamine ja töötasu määramine (Andres Kaarmann) 
 4. Palgalise valitsusliikme ametisse nimetamine ja töötasu määramine (Riho Johanson) 
 5. Palgalise valitsusliikme ametisse nimetamine ja töötasu määramine (Kalle Pungas) 
 6. Saue Vallavolikogu eestseisuse moodustamine 
 7. Saue Vallavolikogu alaliste komisjonide koosseisude kinnitamine 
 8. Saue Vallavolikogu revisjonikomisjoni liikme valimine 
 9. Endistele vallavanematele ja linnapeale hüvitise maksmine 
 10. Ühinemistoetuse taotlemine 
 11. Alliku külas asuva Laagri-Harku kergtee L11 transpordimaa kinnistu tasu eest Saue vallale omandamine 
 12. Laagri alevikku üürielamu püstitamine ja taotluse esitamine KOV elamufondi arendamise programmi investeeringutoetuse saamiseks 
 13. Informatsioon

Eelnõud