Linnavalitsuse koosseis

 

Linnapea Harry Pajundi
Valdkonnad: üldjuhtimine, arengukava, linnaeelarve. linna esindamine ja avalikud suhted, sisekontroll. kriisijuhtimine
 
Palgaline linnavalitsuse liige abilinnapea ülesannetes Riho Johanson
Valdkonnad: keskkond ja maakorraldus, planeerimine ja arendusprojektid, ehitus ja ehitusjärelevalve, ettevõtlus, ühistransport ja liikluskorraldus, avalik kord.
Linna hallatavad asutused: Saue Linnavarahaldus
 
Palgaline linnavalitsuse liige abilinnapea ülesannetes Andres Kaarmann
Valdkonnad: haridus, kultuur, sotsiaalabi- ja teenused, sport, noorsootöö, tervishoid
Linna hallatavad asutused: Saue Gümnaasium, Saue Muusikakool, Saue lasteaed Midrimaa, Saue Linna Raamatukogu, Saue Huvikeskus, Saue Noortekeskus, Saue Päevakeskus
 
Linnavalitsuse liige Kalev Israel
Valdkonnad: kommunaalmajandus, teede ja tänavate korrashoid,  heakord ja haljastus, jäätmevedu, linnavara haldamine
 
Linnavalitsuse liige Ingrid Niid
Valdkonnad: linnaeelarve koostamine, finantsstrateegia
 
Linnapea või abilinnapeade asendamise otsustab linnapea käskkirjaga.
 
Linnavalitsuse liikmed võtavad kodanikke vastu E 15.00-18.00. Vastuvõtule eelregistreerimine telefonil 679 0180.