Vanapaber ja papp


Elamumaa sihtotstarbega kinnistutel tuleb paberit ja pappi koguda eraldi jäätmemahutisse, kui kinnistul on vähemalt 5 korterit.

Mitteelamumaa sihtotstarbega kinnistutel tuleb paberit ja pappi koguda eraldi, kui neid tekib kinnistul üle 25 kg nädalas.

Paberiks ei loeta dokumente, mis tuleb hävitada vastavalt isikuandmete kaitse ja arhiiviseadusele.

Vanapaberi konteinerisse sobivad:

  • Ajalehed, ajakirjad, kataloogid ja reklaammaterjalid, töövihikud, paberist ja papist kaustikud, trükiga ja puhas kirja- ning joonistuspaber, ümbrikud, kaanteta raamatud; pappkastid ja –karbid, jõupaber ja paberikotid jm puhtad paberpakendid.

Küttekolletes võib põletada kiletamata paberit ja pappi.

Avalikud vanapaberi ja papi kogumiskonteinerid asuvad Tule tn 7, linnavalitsuse hoone taga (sinised konteinerid).

Vanapaberit ja pappi saab ära anda ka Pääsküla jäätmejaama.