Vesi ja kanalisatsioon

 

Saue Linna territooriumil on vee-ettevõtjaks määratud AS Tallinna Vesi.

Saue Linnavolikogu 2016. aasta 25. mai otsuse kohaselt läks vee-ettevõtte tegevus Kadaka piirkonnas alates 1. septembrist 2016 OÜ Harju Infra-lt üle AS-ile Tallinna Vesi.

Tingimused ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks leiate vee-ettevõtja kodulehtelt. 

AS Tallinna Vesi  

Õigusaktid

Saue linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri

Saue linna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasutamise eeskiri

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni laiendamine

Saue sai 5 miljoni euro eest kaasaegse ühisveevärgi