Aasta õpetaja ja teenekas õpetaja

 

Saue linna aasta õpetaja ja teeneka õpetaja konkursi statuut

Iga uue õppeaasta alguses kuulutab Saue Linnavalitus välja konkursi, et selgitada välja, kes linna haridusasutuste õpetajatest, ringijuhtidest, spordiklubide treeneritest, tugiteenuste osutajatest (psühholoog, logopeed, sotsiaalpedagoog) väärivad kandma tiitlit Saue linna aasta õpetaja ja teenekas õpetaja.
 
Konkursi eesmärk on tähtsustada õpetaja rolli, tõsta esile edukate õpetajate tegevust, tunnustada õpetajaid, kes on pälvinud õpilaste, lastevanemate, kolleegide, haridusasutuse pidaja ja üldsuse lugupidamise ning on töö ja isikliku eeskujuga oluliselt kaasa aidanud noorte kujunemisele mitmekülgselt arenenud isiksusteks ning mõjutanud positiivselt piirkonna hariduselu arengut.
 
Igal aastal võib määrata õpetajatele järgmised aunimetused: aasta õpetaja; teenekas õpetaja.
 
Aasta õpetaja tiitliga tunnustatakse eelmisel õppeaastal eriti silma paistnud õpetajat:
1) kellel on väljapaistvaimad tulemused õpilaste innustamisel, saavutamaks paremaid võimetekohaseid tulemusi aineolümpiaadidel, konkurssidel, võistlustel, ülevaatustel jms ning kes on koostöös peredega parimal moel toetanud ja soodustanud laste kasvamist ja arenemist, arvestades nende individuaalsust;
2) kes on tegelenud pidevalt enesetäiendamisega, osalenud õppeasutuse arendustegevuses ja projektide töös, tutvustanud oma töökogemusi töökohas või väljaspool seda;
3) kes on isiksusena pälvinud laste, lastevanemate, kolleegide ja üldsuse lugupidamise.
 
Teeneka õpetaja aunimetuse andmisega tunnustatakse pikaajalise, vähemalt 15-aastase staažiga õpetaja tegevust:
1) kes on laste õpetamisel ja kasvatamisel saavutanud silmapaistvaid tulemusi; 
2)  kes on õpetanud-kasvatanud lapsi ja pälvinud laste, lastevanemate, kolleegide ning üldsuse lugupidamise; 
3)  kes on tuntud hariduselu edendaja Saue linnas ja / või maakonnas.
 
Ettepanekuid, soovitus- ja toetuskirju konkursi kandidaatide kohta võivad Saue Linnavalitsusele esitada üksikisikud, õpilasorganisatsioonid, haridusasutuste hoolekogud, maakonna ainesektsioonid, pedagoogilised kollektiivid, haridusasutuste juhtkonnad, mittetulundusühingud ja haridusasutuse pidaja. 
 
Kandidaadi esitamiseks tuleb täita vajalikud dokumendid:
1) vormikohane avaldus koos põhjendustega;
2) soovitus- või toetuskirjad kandidaadi töö ja tegevuse kohta.
 
Saue linna teenekad õpetajad
2016  
Karmi Rumm Saue Gümnaasiumi õppealajuhatja
2015  
Eve Tamm Saue Gümnaasiumi õppealajuhataja
2014  
Jaan Palumets Saue Gümnaasiumi direktor
2013  
Merike Saul Saue gümnaasiumi õpetaja
2012  
Aino Korrol Saue lasteaia Midrimaa õpetaja

 

Saue linna aasta õpetajad

2016  
Alli Salusaar Saue Gümnaasiumi õpetaja
Elleriin Lepiste Saue lasteaia Midrimaa õpetaja
Jaanus Gross MTÜ Sagittarius treener
2015  
Sirje-Tiiu Kreek Saue Gümnaasiumi õpetaja
Mai Lattik Saue lasteaia Midrimaa õpetaja
Virve Laan Saue Huvikeskuse õpetaja
2014  
Grete Põldma Saue Gümnaasiumi huvijuht
Evelin Kristin Saue Gümnaasiumi õpetaja
Kersti Pruul Saue lasteaia Midrimaa logoüeed
2013  
Juta Ross Saue Muusikakooli õpetaja
Ester Legonkov Saue Gümnaasiumi õpetaja
Marge Nõlvand Saue lasteaia Midrimaa õpetaja
2012  
Elina Seegel Saue Muusikakooli õpetaja
Eve-Mai Oruste Saue lasteaia Midrimaa õpetaja
Elle Viljaste Saue Gümnaasiumi õpetaja
2011  
Rita Reiman Saue lasteaia Midrimaa õpetaja
Elviira Alamaa Saue Muusikakooli õpetaja
Anu Lauri Saue Gümnaasiumi õpetaja
2010  
Helle Torim Saue lasteaia Midrimaa logopeed
Merike Saul Saue Gümnaasiumi õpetaja
Jaan Palumets Saue Gümnaasiumi direktor
2009  
Ulvi Urgard Saue Gümnaasiumi õpetaja
Eha Tamme Saue lasteaia Midrimaa õpetaja
Rene Toome karateklubi Kimura Shukokai treener
2008  
Maire Rabinovitš Saue Gümnaasiumi logopeed
Merit Israel Saue lasteaia Midrimaa õpetaja
Gerli Kirikal Saue Muusikakooli õpetaja
2007  
Loreida-Velaine Veskioja Saue Gümnaasiumi õpetaja
Helgi Haber Saue lasteaed Midrimaa õpetaja
Juta Ross Saue Muusikakooli õpetaja
2006  
Hellen Floren Saue Gümnaasiumi õpetaja
Maret Evestus Saue lasteaia Midrimaa õpetaja
Iljo Toming Saue Muusikakooli õpetaja
2005  
Reet Vester Saue Gümnaasiumi õpetaja
Reet Jürgens Saue lasteaia Midrimaa õpetaja
Ulvi Kanter Saue Muusikakooli õpetaja
2004  
Ann Lemnits Saue Gümnaasiumi õpetaja
Epp Lumiste Saue lasteaia Midrimaa õpetaja
Elviira Alamaa Saue Muusikakooli õpetaja
2003  
Enla Odamus Saue Gümnaasiumi õpetaja
Terje Mäss Saue Muusikakooli õpetaja
Ene Stokgolm Saue lasteaia Midrimaa üpetaja
2002  
Õie Jakobson Saue Gümnaasiumi õpetaja
Valmar Kaur Saue Gümnaasiumi õpetaja
Harry Illak Saue Muusikakooli dirigent
2001  
Malle Liiv Saue Gümnaasiumi õpetaja
Elo-Marika Kongo showtantsugrupi Vikerkaar juhendaja