Taotluste vormid

 

Täidetud digiallkirjaga taotlused saatke e-posti aadressil saue@saue.ee. Paberkandjal taotlused tooge Saue Linnavalitsusse aadressil Tule 7, Saue või saatke postiga Tule 7, Saue linn 76505, Harjumaa.
JUHTIMINE
Elukohateate vorm. Kõige mugavam viis elukohateate esitamiseks on digitaalselt portaalist www.eesti.ee.
 
EHITUS JA PLANEERIMINE
 
KESKKONNAKAITSE
 
SOTSIAAL JA TERVISHOID
 
HARIDUS
 
KULTUUR, SPORT JA VABA AEG