Uudised ja teated

« Tagasi

Saue Linnavolikogu VII koosseisu 48. istung toimub 24. augustil 2017 algusega kell 17.00

Saue Linnavolikogu VII koosseisu 48. istung toimub 24. augustil 2017 algusega kell 17.00 Saue Linnavalitsuses, Tule 7


PÄEVAKORRAS:

1. Saue Huvikeskuse põhimääruse muutmine
LISA1- Saue huvekeskuse põhimäärus
Ettekandja: jurist Mattias Mikli


2. Saue linnas sõidusoodustuste ning  sõidukulude katmise ajutine kord
Ettekandja: abilinnapea Andres Kaarmann

3. Saue Linnavalitsuse teenistujate sotsiaalsed garantiid seoses haldusterritoriaalse  korralduse muutumisega
Ettekandja: linnapea Harry Pajundi
Kaasettekandja: personalijuht Sju Nuuter


4. Maavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete delegeerimine Harjumaa Omavalitsuste Liidule
Ettekandja: linnapea Harry Pajundi

5. Saue linna 2017. aasta II lisaeelarve /I lugemine/
LISA1- Saue linna 2017. aasta II lisaeelarve seletuskiri
Ettekandja: finantsjuht Ingrid Niid
Kaasettekandja: linnapea Harry Pajundi


Info:
1. Revisjonikomisjoni 2017. aasta I poolaasta aruanne
2. Ülevaade uue Saue valla sotsiaalbloki määrustest
3. Saue Gümnaasiumi uus direktor


Valdis Toomast
volikogu esimees