Hooldajatoetus

 

Hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord Saue linnas

Hooldajatoetust makstakse Saue Linnavalitsuse korralduse alusel määratud hooldajale, kes hooldab:

a) 18-aastast või vanemat raske või sügava puudega inimest - hooldajatoetuse suurus on 27 eurot raske ja 40 eurot  sügava puudega inimese hooldajale ühes kuus;

b) 3-16-aastast keskmise, raske või sügava puudega last. Toetust makstakse ühele vanemale või võõrasvanemale, kes ei saa töötada puudega lapse kasvatamise tõttu, 19.17 eurot kuus;

2) 16-18-aastast sügava puudega last. Toetust makstakse ühele vanemale või võõrasvanemale, kes ei saa töötada puudega lapse kasvatamise tõttu, 25,56 eurot kuus;

3) 16-18-aastast raske puudega last. Toetust makstakse ühele vanemale või võõrasvanemale, kes ei saa töötada puudega lapse kasvatamise tõttu, 15.34 eurot kuus.

Taotlemiseks tuleb esitada avaldus. Avaldusele lisage hooldatava Sotsiaalkindlustusameti otsuse koopia puude raskusastme määramise kohta ning hooldatava ja hooldaja isikut tõendavate dokumentide koopiad. Linnavalitsusel on vajadusel õigus nõuda toetuste taotlejalt täiendavaid andmeid või dokumente

Avaldused