Pensionäride, puuetega inimeste ja puuetega laste jõulutoetus

 

Toetuse saamise tingimuseks on Saue linnas registreeriotud elukoht vähemalt 3 kuud enne jooksva aasta 15. novembrit, toetuse suurus on 20 eurot.

Jõulutoetuse taotlemiseks on vajalik esitada hiljemalt 15. novembril kirjalik avaldus. Blankett on ühine sünnipäevatoetuse blanketiga. Avalduste blanketid on saadaval linnavalitsuse infoletis, Saue Päevakeskuses ja Saue linna kodulehel.

Kui avaldus on esitatud 15. novembri  möödumisel, tagasiulatuvalt toetust välja ei maksta. Avalduse alusel makstakse toetus välja järgmise aasta jõulukuul.

Avalduse sünnipäevatoetuse ja jõulutoetuse saamiseks peab esitama ühel korral. Avaldus jääb aluseks iga-aastasele toetuse väljamaksmisele. Andmete muutmisest peab linnavalitsust teavitama (nt pangaarve muutmise korral). Jõulutoetuse võib taotleja soovil kanda ka teise isiku pangaarvele.