Kantselei teenused

 

Dokumentide (kirjade) vastuvõtmine, väljastamine
Dokumente võib linnavalitsusele edastada:
 • posti teel aadressile Saue Linnavalitsus, Tule 7, Saue linn 76505,
 • e-postiga aadressile saue@saue.ee,
 • dokumendihaldusregistri Amphora kaudu Saue kodulehel,
 • käsipostiga Saue Linnavalitsuse postkasti või linnavalitsuse infolauda.
Dokumentide ärakirju, arhiivist väljavõtteid saab teha esmaspäeviti kella 13.00-18.00 ja neljapäeviti 9.00-12.00.
 
 
 
Sündide- ja surmade registreerimiseks palume eelnevalt aeg broneerida telefonidel 679 0180, 679 0187.
 
Sündide ja surmade registreerimist ei teostata kuu viimasel tööpäeval seoses aruannete esitamisega Harju Maavalitsusse.
 
Elukoha muutumisel tuleb uuest elukoha aadressist teatada 30 päeva jooksul. Kõige mugavam viis elukohateate esitamiseks on digitaalselt portaalist www.eesti.ee.  
 
Tõendite väljastamine
 • sünnitõend
 • surmatõend
 • elukohatõend
 • tõend perekonna koosseisu kohta
 • elamispinna tõend
 
Notariaaltoimingud
Linnasekretär võib teha notari asemel järgmiseid tõestamistoiminguid:
 • dokumendi ärakirja ja väljavõtte õigsuse kinnitamisel
 • pensioni, elatisraha ja toetuste vastuvõtmise volikirja tõestamisel

Linnasekretärilt ja juristilt saab üldist informatsiooni juriidilist küsimustes.