Kaunis kodu

 

Saue linnas on kauni kodu konkurssi korraldatud alates aastast 1998.

Kodukaunistamise liikumise ajalugu
Aastaks 1935 oli Eestimaal loodud Eesti Maakodude Kaunistamise Selts, mille eesmärk oli korraldada ja kaunistada eesti maakodusid ning kodude ümbrust. Sellest ajast sai hoo sisse kodukaunistamise liikumine. 1938. aastal asus liikumise etteotsa president Konstantin Päts. Paraku oli see ettevõtmine, mis sõjale jalgu jäi ja ajaloo keerdkäigud tõid kodukaunistamise liikumisse mõõnaaja.
 
Uuesti hakati kodukaunistamisele pöörama suuremat tähelepanu 1997. aastast. Emadepäeval kuulutas president Lennart Meri Estonias välja Eesti kodukaunistamise aasta ja asus üle-eestilise kodukaunistamise liikumise patrooniks.
 
Kodukaunistamise Harjumaa kunagine koordinaator, maavalitsuse maamajanduse talituse juhataja Jüri Muru meenutab raamatus „ Eesti Kaunis kodu 2015", et kui presidendikonkurss välja kuulutati, oli Saue linn kuidagi eriti õnnetu. Sealsed krundid olid alla tuhande ruutmeetri ja ega neil teab mida teha andnudki. Samas olid sauelased esimesed, kes oma linnas konkurssi korraldama hakkasid ja nad suutsid tõesti inimesed rohkem oma koduümbruse peale mõtlema panna.
 
Tol ajal algatatut võib igati kordaläinuks lugeda ning mõte tunnustada ilu loovat töökat sauelast on ennast õigustanud ja linnapildis nähtav.
 
Kodukaunistamise liikumise eesmärk on tõsta esile neid inimesi, kes ümbrust kaunistades kodu ja ilu väärtustavad, kujundada inimeste suhtumist sellesse, mis meid ümbritseb. Kaunilt ehitud aiad ja korrastatud koduümbrused rõõmustavad silma. Pakuvad rõõmu kodustele, linnaelanikele ja neilegi, kes külalistena meie linna tulnud.
 

Hindamisel käsitletakse nelja suurt teemaderingi:
• terviklik ruumimõju;
• heakord;
• haljastus;
• väikevormid.

Arvestatakse ka aiaomaniku iga ja isiklikku tööpanust koduaia kujundamisel.