Koolitoetus 1. klassi õpilasele

 

Koolitoetus on ühekordne toetus esimesse klassi astuva lapse toetamiseks. Koolitoetuse suurus on 70 eurot.
 
Koolitoetust makstakse vanemale tingimusel, et laps ja lapse vanemad on Saue linna elanikud ning mõlemad lapse vanemad on Saue linna elanikud olnud lapse esmakordsel kooliminemise aastale eelneva aasta 31. detsembril.
 
Kui Saue linna elanik on kooliminemise hetkel ja kooliminemise aastale eelneva aasta 31. detsembril ainult üks lapse vanematest, siis makstakse toetust pool toetusmäärast.
 
Üksikvanemal on õigus saada toetust kogu toetusmäära ulatuses.
 
Toetust on õigus taotleda alates 1. maist kuni 30. oktoobrini.
 
Koolitoetuse maksmine otsustatakse 30 kalendripäeva jooksul avalduste esitamise lõpptähtpäevast.
 

Koolitoetuse taotlemise blankette saab Saue Linnavalitsuse infoletist ja Saue linna kodulehelt.