Linn tunnustab

 

TEENETEMÄRK

Saue linna teenetemärk on Saue linna kõrgeim tunnustusavaldus, millega tunnustatakse isikut, kes on osutanud erilisi teeneid Saue linnale või linnaelanikele. Loe edasi...

AASTA TEGU

Saue Linnavalitsus korraldab igal aastal konkursi „Aasta tegu", et väärtustada linnale ja linlastele olulise tähtsusega ettevõtmist või sündmust, mis on aasta jooksul linna arengut ja tuntust positiivselt mõjutanud. Loe edasi...

AASTA ÕPETAJA

Iga uue õppeaasta alguses kuulutab Saue LinnavalitSus välja konkursi, et selgitada välja, kes linna haridusasutuste õpetajatest, ringijuhtidest, spordiklubide treeneritest, tugiteenuste osutajatest (psühholoog, logopeed, sotsiaalpedagoog) väärivad kandma tiitlit Saue linna aasta õpetaja ja teenekas õpetaja. Loe edasi...

NOORSOOTÖÖ AASTA TEGIJA

2015. aasta kevadel kinnitas volikogu Saue linna noorsootöö aasta tegija statuudi, mis annab võimaluse tunnustada ja esile tõsta just seda inimest, kes on end teadlikult ja eesmärgistatult noortele pühendanud. Loe edasi...

KAUNIS KODU

Saue linnas on kauni kodu konkurssi korraldatud alates aastast 1998. Loe edasi...

KAUNIS JÕULUKODU

Saue linn tunnustas esmakordselt jõuluilu loojaid 2013. aastal. Loe edasi...