Perioodiline sotsiaaltoetus

 

Perioodiline sotsiaaltoetus on toetus laste koolilõuna, lasteaiatoidu ja -osalustasu, kooli- ja invatranspordi, laste huvitegevuse, pikapäevarühma, õpilaskodu, ühiselamu, Saue Päevakeskuse pakutava odava lõuna või muude vajalike kulude kompenseerimiseks. Toetuse määrab Saue Linnavalitsus kindlaks perioodiks, kuid mitte rohkem kui kuueks kuuks. 

Avaldus sissetulekust sõltuva sotsiaaltoetuse taotlemiseks