Pensionäride, puuetega inimeste ja puuetega laste sünnipäevatoetus

 

Sünnipäevatoetuse suurus on 20 eurot. Sünnipäevatoetuse taotlemiseks on vajalik esitada hiljemalt sünnipäevakuul kirjalik avaldus. Avalduste blanketid on saadaval linnavalitsuse infoletis, Saue Päevakeskuses ja Saue linna kodulehel. Kui avaldus on esitatud sünnipäevakuu möödumisel,  tagasiulatuvalt toetust välja ei maksta. Avalduse alusel makstakse toetus välja järgmise aasta sünnipäevakuul.

Toetuse saamise tingimuseks on Saue linnas registreeriotud elukoht vähemalt 3 kuud enne sünnipäeva.

Avalduse sünnipäevatoetuse saamiseks peab esitama ühel korral. Avaldus jääb aluseks iga-aastasele toetuse väljamaksmisele. Andmete muutmisest peab linnavalitsust teavitama (nt pangaarve muutmise korral). Sünnipäevatoetuse võib taotleja soovil kanda ka teise isiku pangaarvele.