Kirikud ja kogudused

 

Saue Kristlik Vabakogudus

 
Saue Kristlik Vabakogudus kanti esmakordselt registrisse 22. novembril 1990. Koguduse asutajaliikmeid oli 20.
 
Esimene jumalateenistus toimus enne ametlikku registreerumist 25 märtsil 1990 ja seda päeva loeb kogudus oma sünnipäevaks.
 
Kogudus töötas renditud ruumides Saue mõisas kuni 22. detsembrini 1996, mil toimus avajumalateenistus Saue vastvalminud kirikus.
 
Saue Kristlik Vabakogudus on õpetuslikult oikumeenilise hoiakuga ja selles on vaimuliku kodu leidnud inimesed erinevatest konfessioonidest.
 
Kõigil on võimalik koguduse tegemisest veebilehe vahendusel osa saada ja sealt koguduse ajalugu lugeda. Raamat valmis aastal 2010, selle koostasid Erki Kuld, Liia Lumilaid ja Urve Utno.
 

Luterlikud jumalateenistused pühapäeviti Saue Päevakeskuses

 
EELK Keila Miikaeli kogudus korraldab lisaks kirikutööle Keilas ja selle ümbruses koguduse tööd ka Sauel.
 
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik on Eestimaal tuntud ja armastatud kirik juba aastasadu. Kui Saue oli väikene küla, viisid vanemad lapsed ristida Keila kirikusse. Seal käidi leeris, laulatati abielusid ja saadeti lähedasi jumalasõnaga viimasele teekonnale.
 
Kui Saue kasvas ja sai omaette linnaks, tõusis ka elanike arv. Osa inimesi ei hoolinud kiriku tegemistest, teised aga otsisid ka siin võimalusi käia koos kuulamas piibliõpetust ja palvetamas. Tekkis Saue Vabakogudus ja ehitati kirik.
 
Luteri kirikusse kuuluvad inimesed sõitsid Keilasse jumalateenistusele või Tallinnasse, kus on mitmeid kirikuid. Inimesed olid erinevate koguduste liikmed üle Eestimaa.
 
2012. aasta kevadel algas uus aeg luterliku kiriku töös Sauel. 1. aprillil 2012 peeti Saue Vabakirikus esimene jumalateenistus luterliku kirikukorra järgi. 
 
2012. aasta suvest on jumalateenistusi peetud igal pühapäeval Saue Päevakeskuses. Suur, soe ja avar ruum on olnud meie pühakoda kella 13-15-ni.
 
Suvest 2015 üürib kogudus Saue linnale kuuluvat majakest Kuuseheki 5a. Suvel toimusid seal jumalateenistused ja tasuta riideabi jagamine linnarahvale, aga remondi käigus ilmnes, et katus oli majas läbi jooksnud, ning pärast märgunud vahelagede ja vaheseinte eemaldamist selgus, et maja vajab suuremat remonti.
 
Nüüd toimuvad jumalateenistused jälle igal pühapäeval kell 13 Saue Päevakeskuses Kütise tänav 4.