Valimised 2013

 

VALIMISTULEMUSTE PROTKOLL

HÄÄLETAMISTULEMUSTE PROTOKOLL

HÄÄLETAMISTULEMUSTE PROTOKOLL, E-HÄÄLETAMINE

Saue linna valimiskomisjoni koosolek toimus 25. oktoobril 2013, mille päevakorras oli Saue Linnavolikogu liikmete, asendusliikmete ja lisamandaatide registreerimine.

Oma hääle andis 2998 valijat

2013. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel oli Saue linna valijate nimekirja kantud 4507 hääleõiguslikku isikut. Eelhääletamise võimalust valimisjaoskonnas kasutas 540 Saue linna valijat ja elektroonilise hääle andis 862 valijat. Valimispäeval käis Saue linna valimisjaoskonnas valimas 1586 kodanikku ja kodus hääletas 10 valijat.

Saue linna hääletamisaktiivsus koos elektrooniliste häältega moodustas 66,5% valimisnimekirja kantud isikute üldarvust. Harju maakonna keskmine valimistest osavõtt oli 60,1% ja Eesti keskmine 58,0%. Harjumaal oli Saue linn valimisaktiivsuselt teisel kohal, jäädes alla vaid Paldiski linnale, kus käis hääletamas 70,7 % hääleõiguslikest isikutest.

 

Kokku oli hääletuskastis 2114 kehtivat ja 22 kehtetut hääletussedelit ning 862 kehtivat e-häält.

 

Saue linnas jagunesid antud hääled erakondade ja valimisliitude vahel järgmiselt: 

 

  • Eesti Reformierakond - 922 häält

  • Valimisliit Kindlad tegijad - 778 häält

  • Erakond Isamaa ja Res Publica Liit - 732 häält

  • Eesti Keskerakond  -304 häält

  • Sotsiaaldemokraatlik Erakond - 240 häält 

Valimistulemused kandidaatide lõikes elektroonselt leiate Saue linna ja vabariigi valimiskomisjoni veebilehelt (www.saue.eewww.vvk.ee).

 

HÄÄLTE JAOTUS KANDIDAATIDE VAHEL

Saue linna valimiskomisjon registreerib volikogu liikmed valmistulemuste vaidlustamistähtaja möödumisel 25. oktoobril, juhul kui vaidlustusi ei esitata.
 

Tuuli Urgard

Saue linna jaoskonnakomisjoni esimees