SAUE LINNA VALIMISKOMISJONI OTSUSED

 

VALIMISTULEMUSTE PROTOKOLL

HÄÄLETAMISTULEMUSTE PROTOKOLL

HÄÄLETAMISTULEMUSTE PROTOKOLL, E-HÄÄLETAMINE

Valimiskomisjoni 26. augusti 2013 otsus nr 2 "Valimisliidu regsitreerimine"

Valimiskomisjoni 27. augusti 2013 otsus nr 3 "Valimisliidu regsitreerimine"

Valimiskomisjoni 10. septembri 2013 otsus nr 4 "Kandidaatide registreerimine"

Valimiskomisjoni 13. septembri 2013 otsus nr 5 "Kandidaatidele registreerimisnumbrite andmine"

Valimiskomisjoni 25. oktoobri 2013 otsus nr 6 "Saue Linnavolikogu liikmete registreerimine"

Valimiskomisjoni 25. oktoobri 2013 otsus nr 7 "Saue Linnavolikogu asendusliikmete registreerimine"

Valimiskomisjoni 25. oktoobri 2013 otsus nr 8 "Saue Linnavolikogu lisamandaatide registreerimine"

Valimiskomisjoni 31. oktoobri 2013 otsus nr 9 "Volikogu esimehe valimine"

Valimiskomisjoni 7. novembri 2013 otsus nr 10 "Volikogu liikmete volituste peatamine ja asendusliikmete määramine"

Valimiskomisjoni 7. novembri 2013 otsus nr 11 "Volikogu liikmete volituste peatamine ja asendusliikmete määramine"

Valimiskomisjoni 18. märtsi 2016 otsus nr 14 "Volikogu liikme volituste taastamine, volikogu liikme volituste peatamine, volikogu asendusliikme volituste lõppemine"

Valimiskomisjoni 18. märtsi 2016 otsus nr 15 "Volikogu liikmete volituste peatamine ja asendusliikmete määramine"

Valimiskomisjoni 8. juuni 2016 otsus nr 17 "Volikogu liikme volituste peatamine ja asendusliikmete määramine"

Valimiskomisjoni 19. septembri 2016 otsus nr 18 "Volikogu liikme volituste peatamine ja asendusliikme määramine"

Valimiskomisjoni 16. jaanuari 2017 otsus nr 19 "Volikogu liikme volituste peatamine ja asendusliikme määramine"